Mijn favorieten


Wie woont en werkt in het buitengebied heeft te maken met de daar geldende wet- en regelgeving. Zowel op gemeentelijk, provinciaal als landelijk niveau worden beleidsregels gemaakt en uitgevoerd. Wij adviseren onder andere op de volgende terreinen:
 
- Bestemmingsplan
  · Functieverandering / Herbestemming
  · Nieuwvestiging en hervestiging, aanpassen bouwperceel
  · Begeleiden van bestemmingsplanprocedures
  · Analyse van mogelijkheden op locatie
- Milieuwetgeving
  · Verzorgen melding Activiteitenbesluit
  · Verzorgen aanvraag-NB-wet vergunning
  · Analyse van mogelijkheden op locatie
-
Productierechten
  · Dierrechten
  · Ammoniakrechten (NB-wetgeving/Natura 2000)
  · Betalingsrechten
-
Pachtwetgeving

Als Klein Wolterink Vastgoed bezitten wij de specifieke kennis en ruime ervaring om u optimaal te kunnen adviseren en begeleiden inzake wetten en regels, die gelden in uw omgeving. Wij denken in mogelijkheden en kansen, wij proberen ze samen met u te realiseren.